Honeywell PC42T ile Tanışın

İnsanların çoğalması ve işlemlerin artması, seri yazı işlerine ihtiyacı artırmıştır. Matbaanın yayılması ile birlikte, insanların kitap basımı kolaylaşmıştı. Ancak, günlük yaşamda hala resim çizenler ve kâtipler iş başındaydı. Bu kişilerin yaptıkları işler sınırlıydı ve hata yaptıklarında baştan yazabiliyorlardı. Bu da iş ve zaman kaybı anlamına gelmekteydi. 19 yy sanayi devrimi ile birlikte, insanlar yeni arayışlara girmeye başladı. Ardı ardına buluş yapanların çok zengin olması, insanların dağlarda altın aramaktan, icat yapmaya sevk etmişti. Artık icatlar çok para ediyordu. Bu nedenle, Avrupa’da büyük bir icat yarışı başladı. Bu yarışlarla, uçaklar, otomobiller, ampüller…

Read More

Sanayinin Gelişmesi Nelere Bağlıdır?

Sanayi Nedir? Sanayi, yarı işlenmiş veya ham madde olarak ele alınan ürünlerin makineler ile işlenip hazır hale getirilmesine sanayi denir. Bir bölgede sanayi sektörünün gelişebilmesi için birçok şarta ve özelliğe bağlı olmaktadır. Bu imkanlar doğru kullanım sayesinde sanayi dalında kalıcı ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Sanayide uzun yıllar boyunca sürekli başarı için yeterli ham madde, enerji, sermaye, kaynak, ulaşım ve pazarlama, kalifiye personel, teknik eleman, iş gücü gibi kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Sanayi alanları şehir merkezlerinden uzak yerlerde kuruludur. Çevrenin coğrafi özelliklerine, havasına ve doğasına, o bölgede yaşayan canlılara zarar vermemek için…

Read More

Tyt Bizden Ne İstiyor?

Ne istediğinin cevabı vermek için içeriğinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. İçeriğinin ne olduğunun maddeler halinde gösterimi şu şekildedir. 1-Temel Matematik-Türkçe-Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Dersleri Yukarıda saydığımız derslerin 9. ve 10. sınıf konular odak noktadır. Temel Matematik ve Türkçe ‘den 40 soru, Sosyal Bilimleri ve Fen Bilimlerinden 20’şer soru olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Bu sınıflarda okutulan tüm dersler tüm orta öğretim okullarında ve ayrıca tüm alanlarda -sözel, sayısal, eşit ağırlık- ortaktır ve tüm öğrenciler bu dersleri almaktadır. Tüm bölümler aldığı içinde sorular tüm alanların yapabileceği tarzda sorulmaktadır. 2-Yorum…

Read More