Sanayinin Gelişmesi Nelere Bağlıdır?

Sanayi Nedir? Sanayi, yarı işlenmiş veya ham madde olarak ele alınan ürünlerin makineler ile işlenip hazır hale getirilmesine sanayi denir. Bir bölgede sanayi sektörünün gelişebilmesi için birçok şarta ve özelliğe bağlı olmaktadır. Bu imkanlar doğru kullanım sayesinde sanayi dalında kalıcı ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Sanayide uzun yıllar boyunca sürekli başarı için yeterli ham madde, enerji, sermaye, kaynak, ulaşım ve pazarlama, kalifiye personel, teknik eleman, iş gücü gibi kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Sanayi alanları şehir merkezlerinden uzak yerlerde kuruludur. Çevrenin coğrafi özelliklerine, havasına ve doğasına, o bölgede yaşayan canlılara zarar vermemek için…

Read More

Tyt Bizden Ne İstiyor?

Ne istediğinin cevabı vermek için içeriğinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. İçeriğinin ne olduğunun maddeler halinde gösterimi şu şekildedir. 1-Temel Matematik-Türkçe-Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Dersleri Yukarıda saydığımız derslerin 9. ve 10. sınıf konular odak noktadır. Temel Matematik ve Türkçe ‘den 40 soru, Sosyal Bilimleri ve Fen Bilimlerinden 20’şer soru olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Bu sınıflarda okutulan tüm dersler tüm orta öğretim okullarında ve ayrıca tüm alanlarda -sözel, sayısal, eşit ağırlık- ortaktır ve tüm öğrenciler bu dersleri almaktadır. Tüm bölümler aldığı içinde sorular tüm alanların yapabileceği tarzda sorulmaktadır. 2-Yorum…

Read More

Konkordato Nedir?

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz konkordato, bir çok kişinin aklına konkordato nedir ve ne işe yarar sorusunu getirmektedir. Konkordato, iflasın önlenmesi adına kullanılan bir yasal araçtır. Konkordato talebinde bulunan borçlu, aslında karşı taraftan borçlarını ödeyebilmesi adına süre istemekte ya da borçlarında herhangi bir indirim yapılmasını istemektedir. Mahkemeye sunulmuş olan projede, borçların nasıl ödenebileceği ve konkordato talep edilmediği takdirde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı mali tablolara bakılarak belirlenmektedir. Konkordato talebinde sunulması gereken belgeler alacak listesi, mal varlığının gösterildiği belge, finansal analiz raporu ile konkordato ve iflas karşılaştırma tablosudur. Vadesi gelen ya…

Read More