Astronomi 

Kime Astronom Denir

Rasathanelerde teleskop yardımıyla yıldızları inceleyen gök bilimcilere astronom denir. Astronomi ve astro fizik alanında çalışmalar yapalar. Bu bilim insanları keşif için gözlem yaparlar. Bir meslek olmasının yanı sıra merak ne. deniyle hobi olarak yapanlar da var. Hem gökyüzü ve yıldızları incelerler bir yandan da fotoğraflarını çekerler.

Astronom’un Görevleri Nelerdir?

Galaksi, gezegenler, güneş, yıldızlar ve yıldız sistemleri, uyduları özel araçlar yardımıyla boyut, kütle, yapı, şekil, derece, hareket ve parlaklık olarak gözlemler. Bunları yaparken de optik ya da radyo teleskopuna özel araçlar takarlar. Bunlar fotometre, mikrometre, kamera, spektrometre, radyometre gibi.

Gök cisimlerinin yörüngelerinin değişken durumlar göz önüne alınarak hesaplar, zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar,

Yapılan gözlemler sonucu elde edilen verileri analiz edip verileri ilgili merkezlere göndermek,

Bilimsel araştırmalara yardımcı olması amacıyla fotometre ile yıldızların ışık değişimini gözlemlemek ve incelemek,

Yine astronomlar tarafından Güneş lekeleri disk üzerine işaretlenir ve lekeleri dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçüp gruplandırılır. Astrografi aracılığıyla bu işlem yapılır ve leke gruplarından rölatif sayı bulunur.

Güneş ve yıldızlardaki değişiklikler dürbünlü fotoğraf makinesi yardımıyla resmedilir. Güneş patlamaları ve bu patlamaların şiddeti belirlenir,

Yıldızların ve diğer tüm gök cisimlerinin ısı, parlaklık ve kimyasal iç yapılarını inceler. Bunu yaparken de fotometre, bolometre, spektroskop ve radyasyon kaydedici cihazlar takılı teleskoplar kullanır.

Evren, uzay, yıldızlar ve zaman ilişkisi, gök cisimlerinin hareketleri hakkında teorik araştırmalar yapmak,

Astronomik araştırmaların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için mekanik ve optik düzenlemeler ve elektronik araçlar geliştirebilir. Astronomi biliminin alanlarında uzmanlaşabilir.

Çalışma Ortamı

Gözlem evlerinde (Rasathane) ya da gözlemci üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak görev yapabilirler. Gözlem alanları sessiz ve konum olarak yüksek yerlerdir.

Related posts