Özel Sektörde Çalışanlara Hangi Gözle Bakılmaktadır?Türkiye 

Özel Sektörde Çalışanlara Hangi Gözle Bakılmaktadır?

Özel Sektör vs. Kamu

Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve özel sektörün güçlenmesine paralel olarak, büyüklerimizden bize miras kalan “aman devlet memuru olsun” algısının günümüzde hala geçerli bir görüş olmakla beraber eski gücünü yitirdiği ve özel sektörün de artık gençlere iş imkanı sağlama açısından çok daha cazip fırsatlar sunabildiği görülmektedir. Peki, özel sektörde çalışanlara hangi gözle bakılmaktadır?

 Rekabet Ortamı

Özel Sektörde Çalışanlara Hangi Gözle Bakılmaktadır?Yine bize büyüklerimizden miras kalan devlet işinin garanti olması devlet kurumlarında rekabetçi ortamı olumsuz yönde etkilerken, özel sektörde ise tam anlamıyla bunun aksi bir durum yaşanmaktadır. Özel sektörde sahip olunan mesleğin, insanlar üzerindeki “garanti değil” algısı çalışanları devamlı bir rekabetçi ortama sürüklemekte ve bu sektörde çalışan insanlara bu ortamda sürekli çabalayan kişiler olarak bakılmasına neden olmaktadır.

 Kaliteyi İdame Etme Zorunluluğu

Özel sektörün yukarıda belirtilen rekabet ortamı geride kalanın ayakta kalma ihtimalinin olamayacağı bir ortamı da beraberinde getirmekte ve bu da çalışanları sürekli olarak bireysel iş kalitelerini idame etme ve bunun da ötesinde daha ileriye taşıma zorunluluğu getirmektedir. Çalışanların kamuya nazaran standartları yükseltme konusunda daha istekli olarak algılanmasına neden olabilmektedir.

 Garanti Olmayan İş

Özel sektörün rekabete ayak uyduramayan ve hizmet kalitesini idame edemeyenlere karşı pek de merhametli olmadığı gerçeği göz önüne alındığında, bu sektörde çalışanların işlerinin garantisinin olmadığı algısı da toplumda onlara karşı oluşan bakış açısının bir diğer yönüdür. Çalışanlar açısından özel sektörü kamu sektöründen ayıran en ayırt edici nokta da şüphesiz hususta ortaya çıkmaktadır.

 Daha Fazla Kazanç

Özel sektör çalışanları rekabetçi ortama ayak uydurabilir, hizmet kalitelerini idame ve daha ileriye taşımayı başarabilir ve bu sayede garanti olmayan bir işte yeterince yıl hizmet edebilirlerse, kamuda benzer süre çalışan birine nazaran çok daha fazla kazanç elde edebilirler. Bu da bu sektörde uzun yıllar çalışan birisine karşı fazla kazanan bir kişi gözüyle bakılmasına neden olabilmektedir.

Related posts