Yazılım Yapılırken Firma İhtiyaçları Nasıl Belirlenir?

Yazılımlar günümüzün en büyük yardımcı unsurlarındandır. Birçok alanda hayatımızı kolaylaştırırlar. Dijital çağın getirdiği kolaylıklar ile tüm işlerimiz daha kolay ve rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Eskiden olduğu gibi büyük defterler, dosyala veya arşivler oluşturmadan düzenlemeden yazılımlar sayesinde işlerimizle ilgili bilgileri kolaylıkla tutabiliriz. Büyük bir şirket düşünün, eleman sayısı, elemanların aldığı maaşlar, araç sayısı, araçlarla ilgili tutulan bilgiler, gelir-gider bilgileri, şirket ile ilgili önemli dokümanlar, yazışmalar, önemli maillerin tutulması gibi birçok şey bu doğrultu da yapılacak olan yazılımlar sayesinde kolaylıkla tutulabilir ve bir kaç parmak hareketi ile ulaşılabilmektedir.

Günümüzde şirketlerin neredeyse tamamı firmaları ile ilgili bilgileri dijital ortamlara aktarmaktadırlar. Böylece gerekli olan bilgiye aynı anda birçok kişi ulaşabilmekte ve kâğıtların kaybolması, yırtılması gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Bilgiler daha düzenli bir şekilde tutulmaya başlanmıştır. Ve yanlış yazılımlardan kelime hayâlarından doğabilecek sorunlar büyük oranda ortadan kalkmıştır.

Yazılımların böyle kolaylık sağladığı anlarda aklımıza, yazılım yapılırken firma ihtiyaçları nasıl belirlenir sorusu geliyor.

 Yazılımda firma ihtiyaçları nasıl belirlenir?

Yazılım yapılacakken şirket ihtiyaçları firmanın büyüklüğü, firmanın çalışma alanı, firmanın eleman sayısı, araç filosu, firmanın sağladığı hizmetler, firmanın talepleri gibi konular göz önünde bulundurmalıdır. Yazılımı teslim edildiğinde firma herhangi bir olumsuzluk la karşı karşıya bırakılmamaya çalışılmalıdır. Arayüzü kolay olmalı karışıklığa izin verilmemelidir. Firmanın ihtiyacı olan tüm bilgiler kolaylıkla bulunabilmeli ve yedek alma, gerekli olduğunda yazdırma gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmelidir.

 Bir firma için yapılan yazılım nasıl olmalıdır?

Yapılan yazılım kolay, esnek ve güvenilir olmalıdır. İçerisinde Şirketle ilgili bilgiler tutulabileceği için sızıntılara yer verilmemelidir. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir tasarımı olmalıdır. Firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Sonradan bir ekleme yapılabilecek bir biçimde olmalıdır.

Related posts